Despre liceu

În anul 1850, la iniţiativa protopopului Ioan Popazu, a omului politic şi istoricului George Bariţiu şi a cărturarului Iosif Barac, ca şi a locuitorilor români din Braşov, cu ajutorul material al Bisericilor Sf. Nicolae şi Sf. Adormire din Cetate, au început cursurile Gimnaziului Mic Român de Religie Ortodoxă Orientală, în Casa Băcanului.

La 17 septembrie 1851 (de sărbatoarea Sf. Sofii), episcopul (devenit ulterior, mitropolit) Andrei Şaguna a pus piatra fundamentală a clădirii şcolii, la a cărei edificare au contribuit toţi cei care doreau, cu ardoare, învăţământ românesc.

Din anul 1922 gimnaziul va purta numele ctitorului său.

La data finalizării construcţiei (1854), gimnaziul era - cronologic - al treilea din Transilvania, respectiv al şaselea din ţinuturile locuite de români, adăugându-se şcolilor din Blaj, Bucureşti, Beiuş, Iaşi şi Craiova.

În anul 1996 Liceul "Andrei Şaguna" a devenit Colegiu Naţional.

Sala festivă, monument istoric, care aminteşte de premiera operetei "Crai Nou" de Ciprian Porumbescu, a fost pictată în 1862 de Iosif Clement. Tot atunci, peretele frontal a fost împodobit cu deviza "Litteris et virtuti", deviza permanentă a colegiului nostru, la care se adaugă valorile de Bine, Adevăr şi Frumos pe care le promovează.

Dintre foştii profesori şi elevi ai colegiului 47 au devenit, în timp, academicieni.

În prezent, Colegiul National "Andrei Şaguna" şcolarizează elevi în clasele V-XII, învăţământ gimnazial şi liceal, de zi, cu o ofertă medie de şase clase liceale pe an. Profilurile întâlnite în colegiu sunt: real, cu specializările matematică-informatică, respectiv ştiinţe ale naturii şi umanist, specializarea ştiinţe sociale. Se realizează clase intensive şi bilingve de limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană), precum şi clase intensive de informatică şi matematică.